Publicatiedatum: 6-10-2006

Laat partijen kiezen voor Rijnland

POUL BAKKER, SJAAK EVERS, NOL HOVENS, HERMAN SNELDER, MATHIEU WEGGEMAN, GER JONKERGOUW EN TEUN VAN AKEN

Alle politieke stromingen zouden hun uitgangspunten en hun visie moeten geven op de toekomst van publieke en private sector; het Anglo-Amerikaanse model wordt erin steeds dominanter, terwijl het Scandinavisch-Rijnlandse per saldo veel beter is.

Wouter Bos kiest, maar heeft het alleen over de publieke sector. Bijvoorbeeld in zijn speech Lessons from the Nordics van 28 april: '(...) er is geen reden voor triomfantelijke verhalen over de Scandinavische landen, het is niet de Moeder Van Alle Modellen, het is niet het Einde Van De Geschiedenis met uiteindelijk consensus over economisch beleid, maar mijn hoofdconclusie staat nog steeds: een brede publieke sector, duurzaamheid en een goede economische resultaten zijn verenigbaar'.

Nederland heeft volgens minister Joop Wijn in zijn toespraak, geciteerd in het FD, gekozen voor het Rijnlandse model, maar hij heeft het over de private sector. 'In Nederland is bepaald dat er een balans moet zijn tussen de rechten van aandeelhouders en de positie van werknemers, bestuurders en overige belanghebbenden.'

De Rijnlandse wereld gaat uit van samenwerking, vertrouwen, mensen, vakmanschap, kwaliteit. De onderneming is een coalitie van gelijkwaardige belanghebbenden: kapitaalverschaffers, medewerkers, klanten, leveranciers, samenleving, overheid en natuur. Ze dient de belangen van alle betrokkenen. Samenwerking tussen gelijkwaardige belanghebbenden is dominant en motor voor succes van ondernemingen Ún welzijn in een samenleving.

Op de resultaten van het Anglo-Amerikaanse denken valt af te dingen, stellen bijvoorbeeld Michel Albert, Donald Kalff en Jeremy Rifkin. Dat is de wereld van centen, getallen, markten, concurrentie, procedures en protocollen. De onderneming is er voor de aandeelhouders. De onderneming moet vooral geld genereren voor de aandeelhouder. De markt is in dit model de motor voor ontwikkeling.

Het Rijnlandse en het Scandinavische model zijn broertje en zusje van elkaar, ze zijn van dezelfde familie. We sluiten ons aan bij Ralf Dahrendorf, die spreekt van een West-Europese traditie, waarbij de uitingsvormen per land verschillen. In sommige analyses wordt Nederland niet voor niets genoemd als een land met het Scandinavische model.

Het Anglo-Amerikaanse business model lijkt steeds dominanter te worden in de private Ún de publieke sector. Onze keuze is voor het Rijnlandse. Laat alle politieke partijen hun standpunten expliciet maken. Dan hebben kiezers nog eens te kiezen.

De auteurs vormen een onafhankelijke groep bezorgde ondernemers, managers, docenten, adviseurs en trainers in de particuliere en private sector, die het Anglo-Amerikaanse model overal zien verschijnen, terwijl de Rijnlandse werkcultuur meer en betere perspectieven biedt. Zie ook website www.rijnland.web-log.nl.

Copyright (c) 2006 Het Financieele Dagblad